Verduurzamen en Buurkracht

In mei heeft de Werkgroep Duurzaamheid en Biodiversiteit, in overleg met het Bestuur van de Dorpsvereniging, besloten om voor het onderwerp samenwerken aan duurzaamheid op te trekken met Buurkracht.  Dit heeft in juni heeft geresulteerd in een flyer met vragenlijst over verduurzaming. Veel bewoners toonden interesse in deelname aan het buurtteam en zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst in Dorpshuis d’Oude Waterwolf vorige week. Hier kwamen enthousiaste buurtbewoners samen om de toekomst van een duurzamer Vijfhuizen te bespreken.

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende thema's uit de vragenlijst besproken. Dit resulteerde in de oprichting van drie subwerkgroepen die zich de komende maanden gaan richten op specifieke onderwerpen:

  • Werkgroep Energieopslag: Deze groep zal de mogelijkheden onderzoeken voor het opslaan en gebruiken van zelf opgewekte zonne-energie.
  • Werkgroep Groene Daken: Deze groep organiseert een gezamenlijke inkoopactie voor groene daken om bewoners te helpen bij het vergroenen van hun daken.
  • Werkgroep Warmtepompen: Deze groep gaat buurtbewoners informeren over en stimuleren tot de aanschaf van warmtepompen.

De voortgang van de werkgroepen zal regelmatig worden gedeeld via de website en de nieuwsbrief. Buurtbewoners die alsnog willen deelnemen aan een van de werkgroepen kunnen contact opnemen met Isabel ten Bosch via  of bellen naar 06 55 55 12 25.

Verdere informatie, inclusief de uitkomst van de vragenlijst, is te vinden op vijfhuizen.buurkracht-online.nl

Biodiversiteit in de belangstelling

'Akkerdistel is in park niet welkom'

[VIJFHUIZEN] Biodiversiteit. Steeds meer mensen gaan het belang er van inzien. Het stemt Annelies de Leeuw en Mariken Straat tot grote vreugde.

Park5huizen artHet noordelijke deel van Park Vijfhuizen moet een geweldige oppepper krijgen. Deze hoek van het groengebied tussen het dorp en de Drie Merenweg is saai en sober ingericht en moet veel aantrekkelijker worden. Nadat vorig jaar in juni een inventarisatie heeft plaats gevonden van wat er allemaal groeit, bloeit, kruipt en vliegt wordt stapje voor stapje het ecologisch inrichtingsplan gevolgd. Het is opgesteld door de werkgroep Biodiversiteit van de dorpsvereniging van Vijfhuizen. 

De krant sprak met twee leden van de werkgroep over de voortgang. En daar zijn projecttrekker Annelies de Leeuw en Mariken Straat heel enthousiast over. De twee zorgen ook nog eens voor een soort kruisbestuiving aangezien Mariken op een van de drie percelen in het park tevens actief is met Bee Heroes. Deze vrijwilligersgroep zet zich in voor mens, bij en biodiversiteit en beheert bloemenvelden voor bestuivende insecten. Precies wat de vrijwilligers van de werkgroep Biodiversiteit ook doen. Samen sterk dus. En dat begint z’n vruchten af te werpen, ziet het tweetal. “We merken dat steeds meer dorpsgenoten betrokken raken bij groen en biodiversiteit. Het leeft."

Biodiversiteit of soortenrijkdom is waaruit onze natuurlijke wereld bestaat. Planten, dieren en micro-organisme werken samen in één ecosysteem en zorgen zo voor evenwicht in de natuur, Het vormt een complex en voor het voortbestaan van de mens, noodzakelijk netwerk. Om de biodiversiteit in het lege en winderige deel van het park te bevorderen, is de dominante akkerdistel niet welkom. Binnenkort wordt begonnen met de bestrijding ervan. Mariken omschrijft de plant als volgt: ‘Een geweldige bestuiversplant en dus goed voor de bijen. Maar van alle distels het lelijkste jongetje van de klas die zich snel vermeerdert door wortelgestel en zaad'. De distel wordt bestreden door deze uit de grond te trekken waardoor je de plant uitput, legt Annelies uit. "We gaan dit doen op woensdag 15 mei om 10 uur en op zaterdag 25 mei om 13 uur. We maken dan ook takkenrillen. Vele handen maken nog steeds licht werk en daarom hopen we dat veel mensen komen helpen. Verzamelen bij de speeltuin in het park. We maken er een gezellige boel van. Aanmelden kan via: .

Annelies de Leeuw is alvast begonnen met het verwijderen van de akkerdistel.

Artikel: Frans Witteman - HC-nieuws

Plannen Natuurtuin in Park Vijfhuizen

Plannen Natuurtuin in Park Vijfhuizen, we hebben goed nieuws. 

In 2023 hebben we hard gewerkt aan de concretisering van de plannen, samen met een enthousiaste werkgroep en met hulp van twee ecologen. Dit heeft geleid tot een geheel omvattend plan voor de natuurtuin in het  park, het “Ecologisch en Recreatief Plan Natuurtuin in Park Vijfhuizen”. Hierin staat hoe de natuurtuin/boomgaard  er in de toekomst gaat uitzien. En wat de fasering van de inrichting van de natuurtuin is.  Ook staat aangegeven voor welke doelsoorten we de natuurtuin gaan inrichten en welke planting daarbij hoort. 

In december 2023 is dit plan goed gekeurd door het algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude, die de eigenaar is van de grond. We kunnen nu dus daadwerkelijk aan de slag!!!

pdfEcologisch recreatief plan natuurtuin in park Vijfhuizen
pdfMoodboard natuurtuin Vijfhuizen

Op 19 maart wordt een avond voor de vrijwilligers, die zich hebben gemeld bij verschillende acties en oproepen, een avond georganiseerd. Ze worden bijgepraat over Het Ecologisch & Recreatieplan Vijfhuizen (Noord) en er zal worden besproken voor welke stappen de vrijwilligers kunnen worden ingezet. Verder heeft het recreatieschap eind januari de eerste meidoorns gepland voor de geplande Zeeuwse heg.

Werkgroep Duurzaamheid

De werkgroep bestaat uit dorpsgenoten, die gezamenlijk de nodige expertise hebben op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, biodiversiteit en juridische thema’s.

De werkgroep fungeert als een adviesgroep aan en voor het bestuur van de dorpsvereniging. De taken van de werkgroep zijn:

  • Reageren en adviseren op beleidsstukken van de gemeente of andere instanties op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit;
  • Kennisbank en vraagbaak zijn voor deze focusgebieden voor het bestuur en de leden van de VDV;
  • Initiatieven ontplooien om de dorpsgenoten voor te bereiden op de  energietransitie.

De werkgroep organiseert informatieavonden over de energietransitie en het vergroenen van Vijfhuizen. Voor vragen over bovengenoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met de werkgroep via .

Belangrijke links:

Vereniging Dorp Vijfhuizen
Mient 25
2141 TA  Vijfhuizen 
E: