• Vereniging Dorp Vijfhuizen, voor elkaar >> met elkaar!

  Vereniging Dorp Vijfhuizen,
  voor elkaar >> met elkaar!

 • Winter Wonderland Vijfhuizen!

  Winter Wonderland Vijfhuizen!

 • NATIONAAL MONUMENT MH17,

  NATIONAAL MONUMENT MH17,
  "de herinnering levend houden"

Welkom!

De Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) is opgericht op 17 september 1915 als collectieve belangenbehartiger voor de inwoners van het dorp. Aanleiding was vooral om bij het gemeentebestuur van toen te pleiten voor verbetering van wegen en aanleg van openbare verlichting. In de ruim afgelopen honderd jaar heeft de VDV zich een eigen plaats verworven in het overleg met de gemeente als het gaat om zaken die het dorp aangaan. De VDV was/is betrokken bij Mysteryland, aanpassing van de Ringdijk, aanleg van nieuwe woonwijken, beheer van de openbare ruimte en andere voorzieningen in het dorp.

Lees meer...

Laatste nieuws:

brug Vijfhuizen

Vijfhuizen!

Vijfhuizen ligt tussen Hoofddorp en Haarlem en is het enige dorp dat al bestond vóór de inpoldering van het Haarlemmermeer. Het vormde één van de landtongen die van het oude land werden afgesneden bij het graven van de Ringvaart. Het dorp telt 4.400 inwoners en heeft een zeer actievedorpsvereniging en wijkraad Stellinghof. Ieder jaar wordt in september de Feestweek Vijfhuizen georganiseerd. Een groot feest voor jong en oud!

Bron: hlmrmeer.nl

Van Reint...

Het Leesplankje van Hoogeveen, met de woorden aap, noot, mies (enzovoort), was een houten plankje van Nederlandse origine met daarop afbeeldingen en daaronder de bijbehorende woorden. De eerste versie van dit leesplankje werd bedacht in 1897 door de hoofdonderwijzer M.B. Hoogeveen uit Stiens, die leefde van 1863-1941. De plankjes en bijbehorende leesboekjes werden uitgegeven nadat Hoogeveen in 1894 schoolhoofd was geworden in Deventer.

Lees meer...

Start derde fase vervangen bomen Geniedijk

De oude en vaak onveilige populieren op de monumentale Geniedijk worden gekapt en vervangen door iepen. Deze bomen kunnen beter tegen sterke wind omdat het hout taaier is. Ze kunnen wel 200 jaar oud worden en laten vrijwel geen takken vallen. De huidige bomen waren door hun ouderdom onveilig voor wandelaars en fietsers. De bomen konden niet meer goed tegen harde wind en stormen.

Lees meer...

Vereniging Dorp Vijfhuizen
Postbus 1
2140 AA Vijfhuizen
E: info@dorpvijfhuizen.nl